Back to top

Mae pedwar math o ferfau yn Almaeneg, ac maen nhw i gyd yn dilyn patrymau gwahanol.


Berfau gwan (REOLAIDD)

Mae’r berfau hyn yn rheolaidd, ac mae’n bosib ffurfio pob amser o’r ferf trwy ddefnyddio’r berfenw:

Berfenw machen (gwneud)
Presennol ich mache
Amherffaith ich machte
Gorffennol ich habe gemacht

O.N. Sylwch bod y ffurf  gorffennol yn gorffen mewn ‘t’. Dyma’r patrwm arferol gyda berfau gwan.

Dyma ffurf presennol  y ferf ‘machen’ yn llawn – sylwch ar y terfyniadau (y llythrennau ar y diwedd):


ich mache gwnaf i
du machst gwnei di
er/sie/es macht gwna ef/gwna hi
wir machen gwnawn ni
ihr macht gwnewch chi (anffurfiol, lluosog)
Sie machen gwnewch chi (ffurfiol)
sie machen gwnân nhw

Dyma’r ffurf amherffaith yn llawn - sylwch ar y terfyniadau:


ich machte roeddwn i’n gwneud ; gwnawn i
du machtest roeddet ti’n gwneud ; gwnâit ti
er/sie/es machte roedd e’n /hi’n gwneud ; gwnâi ef/hi
wir machten roeddem ni’n gwneud ; gwnaem ni
ihr machtet roeddech chi’n gwneud; gwnaech chi (anffurfiol, lluosog.)
Sie machten roeddech chi’n gwneud; gwnaech chi (ffurfiol)
sie machten roedden nhw’n gwneud; gwnaent hwy

Dysgwch y llythrennau hyn – mae pob berf reolaidd yn dilyn yr un patrwm.


Berfau cryf (AFREOLAIDD)

Mae berfau cryf yn afreolaidd. Yn aml mae’r llafariaid yn newid yn y gwahanol amseroedd, ac mae’r diweddebau yn wahanol i ferfau gwan yn yr amser amherffaith a’r gorffennol.

Presennol ich trinke
Berfenw trinken (yfed)
Amherffaith ich trank
Gorffennol ich habe getrunken

Bydd yn rhaid i chi ddysgu berfau ‘cryf’, ar eich cof. Mae’n helpu os ydych chi’n eu hadrodd nhw, neu hyd yn oed yn eu canu! Bydd hyn yn eich helpu i ddysgu amseroedd y ferf.

Er enghraifft:


(berfenw) (er/sie/es) (amherffaith) (gorffennol)
singen singt sang gesungen
schwimmen schwimmt schwamm geschwommen

Berfau cymysg

Mae berfau cymysg yn newid llafariaid mewn rhai amseroedd ac er mwyn ffurfio’r amseroedd, defnyddir yr un diweddebau â berfau gwan.

Berfenw denken (meddwl)
Presennol ich denke
Amherffaith ich dachte
Gorffennol ich habe gedacht

Haben, sein a werden : berfau defnyddiol iawn!

Gellir defnyddio’r berfau hyn ar eu pen eu hunain, ond maen nhw hefyd yn helpu i ffurfio amseroedd.

Yn y gorffennol (Perfekt), mae’r ffurf gorffennol yn gallu mynd gyda ‘haben’ neu ‘sein’. Lleiafrif sy’n mynd gyda ‘sein’, ac maen nhw’n tueddu i fod yn ferfau sy’n ymwneud â symud neu newid cyflwr, er.enghraifft:

Ich bin nach Bonn gefahren(Teithiais i Bonn.).

Sie ist nach Berlin geflogen. (Hedfannodd hi i Berlin).                

Mae’r mwyafrif o ferfau yn mynd gyda ‘haben’ yn y gorffennol, er enghraifft:

Ich habe Rugby gespielt. (Chwaraeais i rygbi).

Er hat Pommes gegessen. (Bwytodd ef sglodion).

Mae ‘werden’ yn cael ei ddefnyddio gyda berfenw arall i sôn am y dyfodol, er enghraifft:

Ich werde nach Bonn fahren. (Byddaf yn teithio i Bonn).

Dros y tudalennau nesaf fe welwch, yn nhrefn yr wyddor, ffurfiau’r ferf reolaidd ‘machen’, y ferf atblygol ‘sich waschen’ ac yna 12 o’r berfau afreolaidd mwyaf defnyddiol:

dürfen, essen, fahren, gehen, haben, kommen, können, müssen, sein, sollen, werden, wissen.

machen - Gwneud

  
Presennol 
ich mache gwnaf i
du machst gwnei di
er/sie/es  macht gwna ef/gwna hi
wir machen gwnawn ni
ihr macht gwnewch chi (anffurfiol, ll.)
Sie machen gwnewch chi (ffurfiol)
sie machen gwnân nhw
  
Perffaith (gorffennol) 
ich habe gemacht gwnes i
du hast gemacht gwnest di
er/sie/es hat gemacht gwnaeth ef/hi
wir haben gemacht gwnaethom ni
ihr habt gemacht gwnaethoch chi (anffurfiol, ll.)
Sie haben gemacht gwnaethoch chi (ffurfiol)
sie haben gemacht gwnaethon nhw
  
Dyfodol 
ich werde machen byddaf yn gwneud
du wirst machen byddi di yn gwneud
er/sie/es wird machen bydd e‘n/hi’n gwneud
wir werden machen byddwn ni‘n gwneud
ihr werdet machen byddwch chi‘n gwneud (anffurfiol, ll
Sie werden machen byddwch chi‘n gwneud (ffurfiol)
sie werden machen byddan nhw’n gwneud
  
Amherffaith 
ich  machte roeddwn i’n gwneud ; gwnawn i
du   machtest roeddet ti’n gwneud ; gwnâit ti
er/sie/es machte roedd e’n /hi’n gwneud ; gwnâi ef/hi
wir  machten roeddem ni’n gwneud ; gwnaem ni
ihr   machtet roeddech chi’n gwneud; gwnaech chi                                                (anffurfiol, ll.)
Sie machten roeddech chi’n gwneud; gwnaech chi (ffurfiol)
sie machten roedden nhw’n gwneud; gwnaent hwy
  
Amodol 
ich würde machen buaswn i’n gwneud
du würdest machen buasit ti’n gwneud
er/sie/es würde machen buasai e’n/hi’n gwneud
wir würden machen buasem ni’n gwneud
ihr würdet machen buasech chi’n gwneud (anffurfiol, lluosog)
Sie würden machen buasech chi’n gwneud (ffurfiol)
sie würden machen buasen nhw’n gwneud

sich waschen - Ymolchi

Presennol

ich wasche mich

du wäschst dich

er/sie/es wäscht sich

wir waschen uns

ihr wascht euch

Sie waschen sich

sie waschen sich

Gorffennol

ich habe mich gewaschen

du hast dich gewaschen

er/sie/es hat sich gewaschen

wir haben uns gewaschen

ihr habt euch gewaschen

Sie haben sich gewaschen

sie haben sich gewaschen

Dyfodol

ich werde mich waschen

du wirst dich waschen

er/sie/es wird sich waschen

wir werden uns waschen

ihr werdet euch waschen

Sie werden sich waschen

sie werden sich waschen

Gorchmynnol

wasch dich!

wascht euch!

waschen Sie sich!

dürfen - Caniatáu, Gallu

Presennol

ich darf

du darfst

er/sie/es darf

wir dürfen

ihr dürft

Sie dürfen

sie dürfen

Perffaith

ich habe gedurft

du hast gedurft

er/sie/es hat gedurft

wir haben gedurft

ihr habt gedurft

Sie haben gedurft

sie haben gedurft

Dyfodol

ich werde dürfen

du wirst dürfen

er/sie/es wird dürfen

wir werden dürfen

ihr werdet dürfen

Sie werden dürfen

sie werden dürfen

Amherffaith

ich durfte

du durftest

er/sie/es durfte

wir durften

ihr durftet

Sie durften

sie durften

Amodol

ich würde dürfen

du würdest dürfen

er/sie/es würde dürfen

wir würden dürfen

ihr würdet dürfen

Sie würden dürfen

sie würden dürfen

essen - Bwyta

Presennol

ich esse

du isst

er/sie/es isst

wir essen

ihr esst

Sie essen

sie essen

Perffaith

ich habe gegessen

du hast gegessen

er/sie/es hat gegessen

wir haben gegessen

ihr habt gegessen

Sie haben gegessen

sie haben gegessen

Dyfodol

ich werde essen

du wirst essen

er wird essen

wir werden essen

ihr werdet essen

Sie werden essen

sie werden essen

Amherffaith

ich aß

du aßest

er/sie/es aß

wir aßen

ihr aßt

Sie aßen

sie aßen

Amodol

ich würde essen

du würdest essen

er/sie/es würde essen

wir würden essen

ihr würdet essen

Sie würden essen

sie würden essen

Gorchmynnol

iss!

esst!

essen Sie!

fahren - Teithio/Gyrru

Presennol

ich fahre

du fährst

er/sie/es fährt

wir fahren

ihr fahrt

Sie fahren

sie fahren

Gorffennol

ich bin gefahren

du bist gefahren

er/sie/es ist gefahren

wir sind gefahren

ihr seid gefahren

Sie sind gefahren

sie sind gefahren

Dyfodol

ich werde fahren

du wirst fahren

er/sie/es wird fahren

wir werden fahren

ihr werdet fahren

Sie werden fahren

sie werden fahren

Amherffaith

ich fuhr

du fuhrst

er/sie/es fuhr

wir fuhren

ihr fuhrt

Sie fuhren

sie fuhren

Amodol

ich würde fahren

du würdest fahren

er/sie/es würde fahren

wir würden fahren

ihr würdet fahren

Sie würden fahren

sie würden fahren

Gorchmynnol

fahr!

fahrt!

fahren Sie!

gehen - Mynd

Presennol

ich gehe

du  gehst

er/sie/es geht

wir  gehen

ihr  geht

Sie gehen

sie gehen

Gorffennol

ich bin gegangen

du bist gegangen

er/sie/es ist gegangen

wir  sind gegangen

ihr  seid gegangen

Sie sind gegangen

sie sind gegangen

Dyfodol

ich werde gehen

du wirst gehen

er/sie/es wird gehen

wir werden gehen

ihr werdet gehen

Sie werden gehen

sie werden gehen

Amherffaith

ich ging

du gingst

er/sie/es ging

wir gingen

ihr gingt

Sie gingen

sie gingen

Amodol

ich würde gehen

du würdest gehen

er/sie/es würde gehen

wir würden gehen

ihr würdet gehen

Sie würden gehen

sie würden gehen

Gorchmynnol

geh!

geht!

gehen Sie!

haben - Cael

Presennol

ich habe

du hast

er/sie/es hat

wir haben

ihr habt

Sie haben

sie haben

Gorffennol

ich habe gehabt

du hast gehabt

er/sie/es hat gehabt

wir haben gehabt

ihr habt gehabt

Sie haben gehabt

sie haben gehabt

Dyfodol

ich werde haben

du wirst haben

er/sie/es wird haben

wir werden haben

ihr werdet haben

Sie werden haben

sie werden haben

Amherffaith

ich hatte

du hattest

er/sie/es hatte

wir hatten

ihr hattet

Sie hatten

sie hatten

Amodol

ich würde haben

du würdest haben

er/sie/es würde haben

wir würden haben

ihr würdet haben

Sie würden haben

sie würden haben

Gorchmynnol

hab!

habt!

haben Sie!

kommen - Dod

Presennol

ich komme

du  kommst

er/sie/es kommt

wir kommen

ihr kommt

Sie kommen

sie kommen

Gorffennol

ich bin gekommen

du bist gekommen

er/sie/es ist gekommen

wir sind gekommen

ihr seid gekommen

Sie sind gekommen

sie sind gekommen

Dyfodol

ich werde kommen

du wirst kommen

er/sie/es wird kommen

wir werden kommen

ihr werdet kommen

Sie werden kommen

sie werden kommen

Amherffaith

ich kam

du kamst

er/sie/es kam

wir kamen

ihr kamt

Sie kamen

sie kamen

Amodol

ich würde kommen

du würdest kommen

er/sie/es würde kommen

wir würden kommen

ihr würdet kommen

Sie würden kommen

sie würden kommen

Gorchmynnol

komm!

kommt!

Kommen Sie!

können - Gallu, Medru

Presennol

ich kann

du kannst

er/sie/es kann

wir können

ihr könnt

Sie können

sie können

Gorffennol

ich habe gekonnt

du hast gekonnt

er/sie/es hat gekonnt

wir haben gekonnt

ihr habt gekonnt

Sie haben gekonnt

sie haben gekonnt

Dyfodol

ich werde können

du wirst können

er/sie/es wird können

wir werden können

ihr werdet können

Sie werden können

sie werden können

Amherffaith

ich konnte

du konntest

er/sie/es konnte

wir konnten

ihr konntet

Sie konnten

sie konnten

Amodol

ich würde können

du würdest können

er/sie/es würde können

wir würden können

ihr würdet können

Sie würden können

sie würden können

müssen - Bod rhaid, Gorfod

Presennol

ich muss

du musst

er/sie/es muss

wir müssen

ihr müsst

Sie müssen

sie müssen

Gorffennol

ich habe gemusst

du hast gemusst

er/sie/es hat gemusst

wir haben gemusst

ihr habt gemusst

Sie haben gemusst

sie haben gemusst

Dyfodol

ich werde müssen

du wirst müssen

er/sie/es wird müssen

wir werden müssen

ihr werdet müssen

Sie werden müssen

sie werden müssen

Amherffaith

ich musste

du musstest

er/sie/es musste

wir mussten

ihr musstet

Sie mussten

sie mussten

Amodol

ich würde müssen

du würdest müssen

er/sie/es würde müssen

wir würden müssen

ihr würdet müssen

Sie würden müssen

sie würden müssen

sein - Bod

Presennol

ich bin

du bist

er/sie/es ist

wir sind

ihr seid

Sie sind

sie sind

Gorffennol

ich bin gewesen

du bist gewesen

er/sie/es ist gewesen

wir sind gewesen

ihr seid gewesen

Sie sind gewesen

sie sind gewesen

Dyfodol

ich werde sein

du wirst sein

er/sie/es wird sein

wir werden sein

ihr werdet sein

Sie werden sein

sie werden sein

Amherffaith

ich war

du warst

er/sie/es war

wir waren

ihr wart

Sie waren

sie waren

Amodol

ich würde sein

du würdest sein

er/sie/es würde sein

wir würden sein

ihr würdet sein

Sie würden sein

sie würden sein


Berfau Afreolaidd

Berfenw Presennol (er/sie/es) Amherffaith (Präteritum) Gorffennol (*=berf ‘sein’) (*) = ‘haben’ neu ‘sein’
backen bäckt backte, buk gebacken
befehlen befiehlt befahl befohlen
beginnen beginnt begann begonnen
beißen beißt biß gebissen
biegen biegt bog gebogen
bieten bietet bot geboten
bitten bittet bat gebeten
blasen bläst blies geblasen
bleiben bleibt blieb geblieben*
braten brät briet gebraten
brechen bricht brach gebrochen
brennen brennt brannte gebrannt
bringen bringt brachte gebracht
denken denkt dachte gedacht
empfangen empfängt empfing empfangen
empfehlen empfiehlt empfahl empfohlen
entscheiden entscheidet entschied entschieden
erschrecken erschrickt ershrak erschrocken
essen ißt gegessen
fahren fährt fuhr gefahren*
fallen fällt fiel gefallen*
fangen fängt fing gefangen
finden findet fand gefunden
fliegen fliegt flog geflogen*
fliehen flieht floh geflohen
fließen fließt floß geflossen*
fressen frißt fraß gefressen
frieren friert fror gefroren
geben gibt gab gegeben
gefallen gefällt gefiel gefallen
gehen geht ging gegangen
gelten gilt galt gegolten
genießen genießt genoß genossen
geschehen geschieht geschah geschehen*
gewinnen gewinnt gewann gewonnen
greifen greift griff gegriffen
haben hat hatte gehabt
halten hält hielt gehalten
hängen hängt hing gehangen
heben hebt hob gehoben
heißen heißt hieß geheißen
helfen hilft half geholfen
kennen kennt kannte gekannt
klingen klingt klang geklungen
kommen kommt kam gekommen*
kriechen kriecht kroch gekrochen*
laden lädt lud geladen
lassen läßt ließ gelassen
laufen läuft lief gelaufen*
leiden leidet litt gelitten
leihen leiht lieh geliehen
lesen liest las gelesen
liegen liegt lag gelegen
lügen lügt log gelogen
meiden meidet mied gemieden
melken melkt molk gemolken
messen mißt maß gemessen
mögen mag mochte gemocht
nehmen nimmt nahm genommen
nennen nennt nannte genannt
pfeiffen pfeifft pfiff gepfiffen
raten rät riet geraten
reiben reibt rieb gerieben
reiten reitet ritt geritten
rennen rennt rannte gerannt*
riechen riecht roch gerochen
rufen ruft rief gerufen
schaffen schafft schuf geschaffen
scheinen scheint schien geschienen
schieben schiebt schob geschoben
schießen schießt schoß geschossen
schlafen schläft schlief geschlafen
schlagen schlägt schlug geschlagen
schließen schließt schloß geschlossen
schmelzen schmilzt schmolz geschmolzen
schneiden schneidet schnitt geschnitten
schreiben schreibt schrieb geschrieben
schreien schreit schrie geschrieen
schwimmen schwimmt schwamm geschwommen (*)
sehen sieht sah gesehen
sein ist war gewesen*
senden sendet sandte gesandt
singen singt sang gesungen
sinken sinkt sank gesunken*
sitzen sitzt saß gesessen
spinnen spinnt spann gesponnen
sprechen spricht sprach gesprochen
springen springt sprang gesprungen*
stehen steht stand gestanden
stehlen stiehlt stahl gestohlen
steigen steigt stieg gestiegen*
sterben stirbt starb gestorben*
stinken stinkt stank gestunken
stoßen stößt stieß gestoßen
streichen streicht strich gestrichen
streiten streitet stritt gestritten
tragen trägt trug getragen
treffen trifft traf getroffen
treiben treibt trieb getrieben
treten tritt trat getreten*
trinken trinkt trank getrunken
tun tut tat getan
vergessen vergißt vergaß vergessen
vergleichen vergleicht verglich verglichen
verlieren verliert verlor verloren
verschwinden verschwindet verschwand verschwunden*
wachsen wächst wuchs gewachsen*
waschen wäscht wusch gewaschen
weisen weist wies gewiesen
werben wirbt warb geworben
werden wird wurde geworden*
werfen wirft warf geworfen
wiegen wiegt wog gewogen
wissen weiß wußte gewußt
wollen will wollte gewollt
zerreißen zerreißt zerriß zerrissen
ziehen zieht zog gezogen
zwingen zwingt zwang gezwungen